פרויקט: GOLDBOX – בית פרטי
שטח בנוי: 315 מ”ר

שטח חוץ: 170 מ”ר

צילום עודד סמדר

GOLDBOX – בית פרטי