פנטהאוז בירושלים

מיקום: פנטהאוז בירושלים
סה”כ שטח קרקע: 170 מ”ר
עיצוב 2017-2018
תוכנית: פנטהאוז משפחתי

צילום: אלעד גונן