מושב עמינדב

מיקום: עמינדב
סה”כ שטח קרקע: 500 מ”ר
סה”כ שטח האתר: 375 מ”ר
עיצוב ובנייה: 2017
תוכנית: בית משפחתי

צילום: אלעד גונן