דופלקס במרכז הארץ

הפרוייקט: דופלקס במרכז הארץ
שטח: בנוי 180
שטח: מרפסת 50

תפריט