בית זית

מיקום: בית זית
סה”כ שטח קרקע: 3.5 מ”ר
סה”כ שטח האתר: 130 מ”ר
עיצוב ובנייה: 2016
תוכנית: בית משפחתי

צילום: אלעד גונן